Företaget

Vi strävar efter att utveckla nya konkurrenskraftiga bärprodukter med inriktning mot hälsa och smaksättning. Detta gör vi tillsammans med kunder och i samarbete universitet och institut.

Bärkraft i norrland ab

Vår affärsidé är att erbjuda nyttiga och smakrika bärprodukter från norra Sverige, som förädlats med bästa teknik. Vi vänder oss till andra företag i Sverige och utomlands som säljer natur- och hälsokostprodukter direkt till konsument och till företag som vill ge sina produkter en smaker från den norrländska skogen. Vi är unika genom att vi odlar eller köper råvara från närområdet och att vi har ett eget renseri och en unik och skonsam torkanläggning. Vi driver också Sveriges största odling av allåkerbär.

Våra värderingar

Företaget finns till för att göra det lättare för våra kunder att använda de fina produkter som kan skapas av råvaror från våra norrländska skogar och bärodlingar. Vi vill också att fler ska få del av de nyttigheter som skogens bär ger oss. Vi vill ha kontroll på hela värdekedjan, från råvara till färdig produkt. Verksamhet med skogsbär ska vara rättvis och transparant och
vi ska vårda vår allemansrätt.

Våra värderingar

Företaget finns till för att en större del av bärens värdekedja ska hamna i den region där bären
plockas. Våra skogsbär och dess hälsoeffekter kan vara till större nytta för fler om hela
värdekedjan finns i vår region. Verksamhet med skogsbär ska vara rättvis och transparant och
vi ska vårda vår allemansrätt..