Företaget

Vi strävar efter att utveckla nya konkurrenskraftiga bärprodukter med inriktning mot hälsa. Detta gör vi tillsammans med kunder och i samarbete universitet och institut.

Bärkraft i norrland ab

Vår affärsidé är att erbjuda nyttiga och smakrika bärprodukter från norra Sverige, som förädlats med bästa teknik. Vi vänder oss till andra företag i Sverige och utomlands som säljer natur- och hälsokostprodukter direkt till konsument. Vår egen fabriksförsäljning vänder sig till konsumenter i närområdet. Vi är unika genom att vi odlar eller köper råvara från närområdet och att vi har ett eget renseri och en unik och skonsam torkanläggning.

Våra värderingar

Företaget finns till för att vi vill förädla den fina bärråvara som våra skogar producerar. Våra skogsbär och dess hälsoeffekter kan kan komma fler till större nytta om hela
värdekedjan, från råvara till färdig produkt, finns i vår region. Verksamhet med skogsbär ska vara rättvis och transparant och
vi ska vårda vår allemansrätt.

Våra värderingar

Företaget finns till för att en större del av bärens värdekedja ska hamna i den region där bären
plockas. Våra skogsbär och dess hälsoeffekter kan vara till större nytta för fler om hela
värdekedjan finns i vår region. Verksamhet med skogsbär ska vara rättvis och transparant och
vi ska vårda vår allemansrätt..