Åkerbär och allåkerbär

Artikeln beskriver åkerbär och allåkerbär, historik, odling och användning av världens godaste bär.

På 1700-talet reste Carl von Linné i Norrland. Där fick han möjlighet att smaka på åkerbär. Linné talar om åkerbär (Rubus Arcticus) som en fantastisk delikatess i Flora Lapponica år 1737. “Bäret sammansatt, svartrött, syrligt, av angenäm lukt och smak, fast kvarsittande på sitt fäste, ej lossnande därifrån”.

Många svenskar känner inte till det fantastiska aromrika åkerbäret, eftersom det bara växer vilt i ett litet område från Sundsvall och norrut. Åkerbäret föredrar att växa i öppna diken eller på låglänta fuktiga platser vid kusten. Många åkerdiken har lags igen för att skapa rationella odlingar. Även om man hittar många bärplantor, är det sällsynt att det finns mer än något kilo bär att plocka. Det behöver finnas minst två bärkloner på en växtplats för att den skall kunna bilda bär, och så är inte alltid fallet.

Odling och historia

I Finland odlar man åkerbär, bland annat har likörindustrin i Finland kontraktsodlingar på flera platser. I Sverige plockas endast vilda åkerbär och åkerbärsodlingar saknas. Men under 1970-talet startade växtförädlaren Gunny Larsson i Öjebyn försök med att ta fram odlingsbara åkerbärssorter. Hon reste runt i världen för att finna odlingsvärda kloner av åkerbär. Från Alaska hämtade hon Alaska åkerbäret, som hon förde hem till Sverige. Där började hon korsa Alaska åkerbäret med det norrländska åkerbäret. Hon upptäckte att korsningen gav större bär och rikare skördar än vilda åkerbär. Hon gav den nya korsningen namnet allåkerbär (Rubus Arcticus subspec. Stillatus).

Bild på mogna allåkerbär, den typen av åkerbär som går att odla.
Mogna allåkerbär doftar ljuvligt

Tack vare Gunny Larssons upptäckt tog försöksodlingar av allåkerbär fart under 1980-talet och några få kommersiella odlingar uppstod under 1990-talet. Allåkerbär odlas dock bara i Västerbottens- och Norrbottens län. De största odlingarna drivs av Per-Erik Rönnlund och Roger Uddstål i Ytterstmark norr om Umeå. Dessa odlingarna uppgår idag till ca 3 ha och har nu pågått i över 30 år. De köper även in vilda åkerbär, och totalt plockas något ton vilda åkerbär varje år. I Sverige producerar vi totalt ca 3 ton odlade allåkerbär varje år.

En påse med frysta Åkerbärspärlor. För att kunna rensa åkerbären sönderdelas dem och blir åkerbärspärlor.
En påse frysta åkerbärspärlor

Odling av allåkerbär har dock sina utmaningar. Bland annat måste odlaren själv uppföröka sina moderplantor. Plantorna är små och har dålig konkurrenskraft mot ogräs. Dessutom mognar bären endast under en kort tid i början av augusti. Efter plockningen fryser man bären. Odlare har utvecklat en metod att rensa bären, genom att sönderdela dem i sina delfrukter, så kallade åkerbärspärlor. Dessa rensade pärlor ger en utmärkt sylt.

Användningsområden för bären

Åkerbär och allåkerbär är exklusiva delikatesser som främst används till sylt, marmelad och likör. Bärens fantastiska smak ger produkter av högsta kvalitet som både smakar och doftar ljuvligt. Bären används också för att framställa åkerbärspulver, som i sin tur används som smaksättare i mat och dryck.

Skillnad mellan åkerbär och allåkerbär

Den stora skillnaden mellan bären är att åkerbären främst växer i det vilda, medan allåkerbären är förädlade och på så sätt går att odla. De två sorterna skiljer sig åt både i storlek och färg. Åkerbäret har en bred färgskala från rött, vitt till grönt medan allåkerbäret är ljust eller mörkt röda och betydligt större. Allåkerbär är också något syrligare i smaken jämfört med åkerbär. Smakskillnaden mellan bären är dock obetydling i sötade produkter som sylt.

Åkerbär och allåkerbär från Bärkraft i Norr

Vi på Bärkraft i Norr odlar, plockar, rensar och förädlar åkerbär, allåkerbär samt andra bär. Vi har utvecklat vårt eget Bärrenseri och tillverkar bland annat marmelad, sylt och bärpulver. Se alla produkter vi kan erbjuda här.

Har du några frågor om åkerbär eller andra bär i våra svenska skogar? Eller vill du beställa några av våra utsökta delikatesser? Då är du varmt välkommen att kontakta oss på Bärkraft i Norr!

Burk med Åkerbärssylt